403 views

Spicy: Jeho Bitancor’s California Exhibit

Jeho Bitancor - Spicy
Ang tanyag nating kababayan at CCP Thirteen Artists Awardee na si Jeho Bitancor ay magkakaroon ng isang exhibit na may titulong “Spicy” sa Mistlin Gallery ng Central California Art Association. Ito ay sa 1015 J Street, Modesto, California, USA. MAgbubukas ang kanyang exhibit sa July 21 hanggang August 23. Ang gallery ay bukas ng Martes hanggang Biyernes, 11:30 ng umaga hanggang 6:00 ng hapon at tuwing sabado sa 12:00 hanggang 4:00 ng hapon.

Sa mga gustong maka-ugnayan si Jeho, magkakaroon ng Artist Reception sa July 21 ika 6:00 ng gabi at sa ika 7:00 ng gabi sa July 22 ay magkakaroon siya ng Artist Talk.

Sa mga Akaw na malapit sa lugar na ito, suportahan po natin ang ating kababayan.

Related Posts with Thumbnails

Related posts:

  1. Jeho Bitancor Exhibit in New York
  2. Jeho Bitancor – First Solo Exhibition in Singapore
  3. Jeho Bitancor – Singapore Exhibit
  4. Jeho Bitancor – Of Milk Sweat and Honey Spit
  5. Lost in Paradise – Jeho Bitancor’s Singapore Exhibit

Leave a Reply