HILAHIL

1

Posted on : 05-06-2009 | By : | In : EMOTE ka dyan!!

Maraming bagay sa mundo ang hindi natin lubusang maintindihan…napagkalooban na tayo ng napakaraming pagkakataong mapagtanto o mapag-aralan ang likas na kahinaan at katatagan ng tao sa lahat ng sandali, ngunit hindi pa rin natin kayang hulaan ang maaring mangyari sa atin…ang buhay nga ba ay isang walang katapusang sugal? Nakakapanghina…nakakawalang pag-asa, hanggang kailan natin ipaglalaban ang mga bagay na nais nating makamit? Nakatuon ang ating atensyon kung paano natin mabibigyang katuparan ang ating mga pangarap sa pamamaraang nais natin…sa mas mabilis na paraan… i want things done my way….sa pamamaraang gusto ko…walang makakapigil sa akin….kahit na sino….harangan man ako ng sibat….habulin man ako ng sampung demonyo… by hook or by crook….gonna get it by all means….

Ngunit sa kabila ng walang humpay na pag-asam…hindi lahat ng bagay ay tunay na nakalaan sa atin…we win some….we lose some ika nga….maraming beses ring nagiging “unfair” ang sitwasyon….o mga pangyayari….at maging ng mga taong nasa paligid natin.. na tila baga mga pasaway sa mundo na nagiging mga “talangka” na hinahangad ang ating kabiguan….ngunit sa patuloy nating pakikipagsapalaran sa buhay ay natututo tayong tumanggap ng matinding hamon at magtagumpay sa kabila ng hindi matatawarang hirap at pagpapakasakit.

Mapagbiro nga ba ang buhay? Kahit halos ibuwis mo na ang lahat ng pagsisikap at lahat ng hirap ay naranasan mo na, wala pa ring pagbabago….nakalugmuk ka pa rin na tila wala ng katapusan….kung kaya’t maraming nilalang ang sumusuko….nagpapatiwakal at sumasailalim sa matinding depresyon hatid ng kawalang pag-asa…kanino ako hihingi ng tulong?sino ang aakay sa akin? paano na ang buhay namin?

Sa gitna ng hilahil at pangamba, isang katapangan ang bumubuhay sa ating kaisipan…tunay na nakapagtataka na sa isang iglap ay lumilipas ang sakit at napapalitan ng ginhawa taglay ang pananampalataya na malalampasan natin ang anumang dalahin…ang pagkapit natin sa Poong Maykapal ang tanging kasagutan sa lahat ng mga katanungang patuloy na bumabagabag sa atin, ang katatagan at pagtalima sa kung ano ang tama at nararapat ang tunay na makapagbibigay sa atin pagkakataong manatili sa liwanag.