Powered by Max Banner Ads 

News

Some Baler news from the online newspapers:

from BusinessWorld Online: Baler Beauty

The 400th anniversary celebrations of Baler, Aurora, which began with the entry of Baler the movie in the 2008 Metro Manila Film Festival, continues with a joint visual exhibit by the Dimalangat Artists Community and the Batang Aurora Camera Club, two fledgling organizations that aim to capture the beauty of the province through art.

Click here for more (preview only) Click here for the full cached article from Google.com

from Business Mirror Online: Baler marks 400 years, to hold trade fair in Quezon City

Lobsters, sea bass, talakitok, tuna,blue marlin and pompano, as well as hard-to-come-by salad greens like pakò ferns and other vegetables, special rice and coffee will be available from today at the Department of Agriculture complex in Quezon City.

Click here to read the full news

from Business World Online: Aurora province to revive sabutan weaving industry

LOCAL OFFICIALS and stake-holders are considering promoting an indigenous fiber to tap new foreign markets and provide an alternative livelihood to residents in the municipality of Baler in Aurora.

Click here to read the full news

Related Posts with Thumbnails

Comments

comments

This entry was posted in Arts, Aurora, Baler, Events, News. Bookmark the permalink.

2 Responses to News

 1. SAmpaguita says:

  MAMAMAYAN NG AURORA, MAGKAISA SA PAGTATANGGOL SA KALIKASAN

  Kami ang mga magsasaka mula sa PAMANA ay bumabati sa lahat ng mga mamamayan na nakikiisa sa “Padyak para sa kalikasan”, bilang bahagi ng pagdiriwang ng EARTH Day.

  Tayong lahat ay naghahangad ng magandang kalikasan para sa lahat: may malinis at may kalidad ang hangin, masagana ang inuming tubig, malinis at maayos ang daloy ng tubig sa mga ilog at karagatan, ligtas sa mga natural na kalamidad at kalamidad likha mismo ng tao.
  Ngunit sa aktwal na kalagayan, nararanasan natin ang mga iba’t ibang tipo ng kalamidad. Bukod sa mga natural na kalamidad gaya ng bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan, ang ibang tipo ng kalamidad ay dulot sa tuwirang aktibidad ng tao: dislokasyon dahil sa matinding militarisasyon, red tide dulot ng polusyon, tagtuyot dulot ng pagkasira ng kalikasan, pagguho ng lupa at baha, dulot ng pagkakalbo ng kabundukan, paglason sa mga ilog at dagat, dulot ng pagmimina, oil spill at iba pa.

  Matindi din ang pagbabago ng klima, dulot ng mga natural na salik o proseso at
  mga proseso na likha mismo ng tao.

  Ang natural na salik sa pagbabago ng klima ay ang mga pagsabog ng bulkan, pagbabago sa orbito ng daigdig o pagbabago sa tindi ng sikat ng araw.
  Tinukoy na mga prosesong likha ng tao ang mga aktibidad na nagdudulot ng labis-labis na Green House Gases (GHG) sa atmospera, na napansing patuloy na lumalaki mula pa noong huling bahagi ng ika-18 siglo.
  Ang pinakamalaking pagbuga ng GHG sa Pilipinas ay nagmumula sa mga industriya na kontrolado ng mga dayuhang korporasyon. Kontrolado nila ang ating industriya ng langis, kontrolado din nila ang industriya ng enerhiya at manupaktura.

  Hindi karaniwan masama ang GHG. Ang GHG ay nagsisilbing paraan para panatilihin ang natural na init sa daigdig na kailangan upang mabuhay ang mga hayop, halaman at tao. Ngnunit kapag labis na tumataas ang konsentrasyon ng GHG sa atmospera, mas maraming init o radiation ang nakukulong sa loob ng mundo kaysa dapat nailalabas sa kalawakan.
  Ang aktibidad ng tao na paggamit na labis na nabubuga ng GHG sa atmospera ay ang malaganap na paggamit ng fossil fuel (tulad ng natural gas, langis at carbon) para sa industriya, enerhiya at transportation.

  Ang pangangalaga sa kalikasan ay napapanahon para sa kapakanan ng daigdig. Ang kalikasan natin ay nasa kritikal na yugto.

  Sa aming pananaw, ang pagkasira ng kalikasan natin dito sa Pilipinas ay naka-ugat sa sistema na umiiral sa lipunan natin, isang malakolonyal at malapyudal na sistema at dominasyon at kontrol ng imperyalismo at kanilang Trans National Corporations (TNCs).
  Malaki ang ambag ng US at iba pang imperyalistang bansa at ng kanilang TNCs sa kasalukuyang antas ng global warming. Pero napatunayan ng mga nagdaang taon na hindi pumapayag ang mga ito na bawasan ang kanilang ’emisyon’ kung nagdudulot ito
  ng paglaki ng kanilang gastos sa produksyon at paghina ng kita at tubo para sa kanilang mga korporasyon.

  Ang mga globalisasyong patakaran ng gobyernong Arroyo sa pagmimina at pagtotroso ay patuloy na magdudulot sa pagkasira ng ating kagubatan. Ang liberalisasyon ng pagmimina ay nagpapahintulot sa mga dayuhang korporasyon ng mina na ariin ang ating mga mineral na yaman at ng paglason ng mga ilog at dagat.

  Mawawala ang kabuluhan at magiging bigo ang mga panawagan at kampanya kaugnay sa pangangalaga ng kalikasan kapag walang pagkilala sa tunay na ugat na problema sa climate change o global warming at pagtukoy sa ugat ng pagkakasira sa kalikasan.
  Ang pagkakaiisa at paglaban natin para sa kalikasan ay dapat natin iugnay sa pakikibaka laban sa sistemang ito. Sa paggapi at paglako lamang ng sistemang ito makikita at magagawa natin ang tunay na solusyon at mga aksyon upang sagipin ang mundo sa pagkawasak, dulot ng global warming. Kailangan ang pagpapatupad ng tunay na reporma sa lupa para matanggal ang mga sagkang pyudal at mala-pyudal sa buong bansa. Kailangan igiit at gamitin ng mamamayang Pilipino ang kanyang malaya at kolektibong kapasyahan laban sa dominasyon at pagsasamantala ng sabwatang US at lokal na naghaharing uri.

  Kapag nanaig at matagumpay ang malaya at kolektibong kapasyahan ng mamamayan na tanggalin ang mga balakid, tiyak ang ating pang-ekonomya at pampultikang pagsulong at pag-unlad. Sa ganitong balangkas ang gobyerno ay tuwirang maglilingkod sa interes at kapakanan ng mamamayan at hindi ng dayuhang kapitalista. Naghahangad at nangunguna ang gobyerno upang magkaroon ng pambansang industriyalisasyon at modernong agrikultura. Itataguyod at ipapatupad nito ang hustisyang panlipunan, magtatanggol sa karapatan at kagalingan ng mamamayan, kakalinga at magpapa-unlad sa kalikasan, at magsusulong ng ating pambansang patrimonya at kasarinlan.

  Mga panawagan:

  1. Tuloy tuloy na paniningil ng responsibilidad sa gobyernong US, Canada, European Union, Australia, Japan at iba pang kapitalistang bansa na ganap at tuwirang pababain ang kanilang binubugang ’green house gasses’!
  2. Itulak ang pamahalaan GMA ng komprehensibong plano at programa sa konkretong pagpapababa ng emisyon ng Green Houses Gasses sa bansa, at kung paano rin nito titiyakin napangangalagaan ang kapakanan ng mga sektor na bulnerable sa matinding pihit ng panahon at hingin ang kagyat na pagpapatupad nito!
  3. Malawakang edukasyon sa hanay ng mamamayan upang ipaliwanag ang climate change at ano papaano ito aangkop sa mga epekto ng global warming!
  4. Ibasura ang Mining Act 1995!
  5. No to Corporate Logging!
  6. Paramihin at paunlarin ang paggamit ng mga alternatibong rekurso sa enerhiya tulad ng hydro, geothermal, solar at hangin!
  7. Pagkakaroon ng malinis, episyente at pangmasang transportation!
  8. Pagbawal sa pagpasok ng mga teknolohiya sa bansa na malakas magkonsumo ng karbon at magbuga ng polusyon!
  9. Ipagtanggol ang ating pambansang patrimonya at soberenya!
  10. Itaguyod ang pambansang industrialisasyon, tunay na repormang agraryo at modernisasyon ng agrikultura!

  PANLALAWIGANG ALYANSA NG MGA MAGBUBUKID SA AURORA (PAMANA)
  Ika-25 ng Abril 2009

 2. balerian says:

  Napakagandang layunin ng mga Aurorans. Sinu-sino ang bumuo at kasalukuynag mga pinuno ng PAMANA? Mayroon ba silang website? Paano sila makakausap by web, by mail, harapan sa Aurora? Paanong dapat gawin noong mga may gustong sumama sa kanilang organisasyon?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>