Powered by Max Banner Ads 

Ate Donna's Tribute to Baler – Part 2

Soon to be a coffee table book. Here’s part 2 of Ate Donna’s Tribute to Baler. Stolen with permisssion from her facebook notes.

*****

Halina’t alalahaning muli
Ang mga bagay na magpapasaya
Magpapangiti….magpapahagalpak..magpapagulung..
At mag papa utut….sa inyu… sa kakatawa

Makipag bebel-le (bahay-bahayan sa iba)
Magtakayad ng bau o kawayan
Makipagtaguan at umuwi na sa bahay…pahirapan
ang taya sa paghahanap sa iyu, ande niya alam
maluwalhati ka na palang tulug sa inyu hanap pa
rin siya ng hanap…

Magkulut gamit ang tangkay ng kamuting kahuy
asos ay lahat na batang babai nuun… kulut gawa nitu

Makipaglaru ng “gurung-gurung” nag-aanu ka po?

Makipag salubibay 200…may dalawang punung saging
namunga…at nanupling…isang dalagita’t isang
dupling…susuut ang may gustu ang ayaw ay
tumakbu…bokalbu ginataang munggo ang tatay
mung kalbu…dyableg wala katuturan anu?

O de kaya pag medyu sosyal ka.. dun ka sa may lubid
na luluksu-luksu sa saliw ng I lab u telepon…telepon
bi en bot, bot en bi…sharon…sharon lab gabby

Magkipag syato…banggil,jolens, teks at mag-ipun ng mga
kaha ng sigarilyo…pinakamataas yung Philip pinaka
mababa yung kaha ng champion tama baga?
Mangolekta ng litid…(rubber band) akaw nakasampay
yung mga naka tirintas na pinagsama-sama ang kulay
magkabakas si Fr. Boyet saka si Eric F.

Magpakog-kog sa bayatu…ay may araw din iyan sila!!

Mag e bayabas sa may ilug ng Kinalapan….ay ho-a
andami nuun…may malaki pa kaming bakid na
lalagyan, nalagtas na ang balikat ku sa big-at!

Makipag pusuy dos…gred two pa laang si ela at nani
natatalu na nila yun Nanay ni Josefa dyableg oo!!

Yabat-yabatin ng Nanay at Tatay dahil de na nauwi sa
kakalaru pag sabadu’t linggo yun pala dumayu na sa
Buhangin at dun na pala nakikipag tat-seng, sinu-sinu kaya itu sila?

Hagupitin ng Nanay o Tatay ng uway at kitang-kita ang latay
tapus tatanungin ka ng mga kalaru mu kung bakit ka
pinalu….sagut mu…ay mahal nila aku ay….aaawwww!!

Magperesenta na mag-as-is ng kalderu na ubud ng itim
at magligpit ng mga sartin at kawali sa ilug gamit ang
paa, tuwang-tuwa ka pag-uwi mu dahil maputing-maputi
ang kalderu peru bigla kang kakagalitan dahil de na
masaingan dahil butas na pala… na pag itinapat mu sa
araw para ng bithay sa dami ng butas!!

Magluksung tinik…mag piko na pagandahan pa ng
pamatu na galling pa sa Dikaloyungan

Mag Chinese garter at magalit sa iyu lahat na kalaru
mo, binababag ka na nila dahil ubud ka ng galing at de na sila makabatu…
o ay paanhin mu nga iyun anu..

Kagatin ng asu sa tubigan….ka sho-shor cut…akaw
ay wala pa nga ten minits nasa Central ka na pag
ditu ka dumaan.

Magdala ng nangka sa iskul…at itanggi na ikaw ang
may dala…yum pala ibibigay mu laang kay Ma’am anu…sipsip dyaski!

Magtipid ng todo para makabili ng beinte singkong nutriban
may tinda pa si Mam Egargue na tinitinging santan para may palaman

Matuwa ng umaatikabu pag ikaw lagi ang inuutusan ng
titser…ibig sabihin sa iyu ang karangalan na…
MAPAGKAKATIWALAAN…pag naman ubud ka ng aga pumasuk
sa iyu na ibibigay ang susi…sasabitan ka ng ribbon
na red sa pasahan de baga?
Managhili sa mga kaklase mu na naka gregg shoes
saka naka happy feet…ibig sabihin mayayaman
sila at ikaw naka spartan laang na sapatos saka
Chinese shoes na lokal pa…ayus laang baet!!

Mag robertson na sapatus sa mga lalaki o de kaya tapuku

Mag-imut na magpatulad sa Math..saka magpahingi ng papel
sa seatmate na may kras sa iyu peru ipinag papalal-lo mu na
may isang tablang pad ka na wala pa kabawas-bawas..
ang maimut kakainin ng uwak de baga?haha

Masaya ang mga bata nuun dahil tuwing Biyernes may rasyon na
isang tabung harena o de kaya yellow corn, pag anim kayung
magkakapatid akaw dami ninyung hot cake saka polburon nuun

Kailangan mo pang magkasakit nan de na makagulapay bagu ka maibili
ng royal true orange o coke, pag wala kang sakit ay atti-lauy maski
ka maglupasay maghapun at magdamag tanu ka ibibili…at baka yabatin ka pa!

Nagkakataon na nalilibang ka sa daan pauwi at natatagalan kang umuwi
lalo na pag Biyarnis sabi ng kapuwa mu bata.kumuha ka daw ng dahun
ng madre kakaw, kusutin itu, itapun at wag lilingon sa pinagtapunan
para raw wag ka kagalitan o de kaya paluin pagdating mu sa inyu..
tutuu baga itu? asus ay de…ay pinalu lan din aku…talang de ku
naman nilingun kaya nagtaka si Nanay bakit tawa aku ng tawa nun
pinapalu niya aku haha

Maranasang utangin ng Nanay mu ang napaskuhan mu sa
mga kuriput mung Ninang at Ninong at dumaan na ang
maraming taon ay de ka lang nya binayaran.

Magpa-upa na magsuksuk ng sumbrero kay Lola Taqui…nakakasampu
ka na…pero singko pa laang iyun baet!!

Magsabit ng medyas o bag sa gab-i bagu mag noche buena
at magpalahaw ka ng iyak pag naalman mu na wala lam palang
binigay sa iyu si Santaklaus…o ay paanhin mu nga kung nakalimutan
kang bigyan hehe siguru maulit ka o matigas ang ulu kaya ayaw kang bigyan anu

Makurut ng Nanay mu dahil pagkasibig na pagkasibig ay naghindas ka
Magsuyud maghapun sa de na nababawasang kutu,gamay at
ubud ng raming li-sa, kulang na laang buhusan na nila ng ga-as, ang ulu mu..
kun sana kayamanan ang kutu anu!

Tumaya sa ripa ni Ka Odey(siya na ang kapitan ng Pingit ngay-un)
lahat na tumama pwera lang ikaw..

Umulopsak sa panuuran pag tayu mu dupelakin ka na
mahirap mag risris

Mamahaw…natakas sa iskul o opisina..wala silang kaalam-alam anu
Magtinda ng ice candy…tapus may biglang hihiyaw ng….palamaaaann taii…
Magtempla ng sunny orange
Magselaput ng santan
Mag gumamela jelly
Mag-asay ng latik
Maglaga ng tugi…kamuting kahoy o saba
Makipag dakmaan ng mainit na kanin sa taga Buhangin
Makinguya ng isang buung sapsap sa mga taga sabang
Magtanim ng oreganu sa likud ng bahay…gamut sa ok-ok
Magbus-bus ng tungaw

Makatapak ng bomba sa tibag haha
Maglamug sa danaw…pag uwi mu tamtamin may kani-kani ka na..ubud ng kati
Mag-usyoso sa babag…alam na alam mu agad istorya
Magbalut ng palara sa wire ng antena nan TV pang adyas sa reception
para malinaw manuud ng bagong kampeon
Bawal maligu sa Biyarnis Santo baka maging bato
Bawal din sa apurmero ng Agosto saka sa tatlung lunis na sunud-sunud
ayawan kung attanu basta bawal..
Magsabi ng susmarosep pwera sakit…pwera humiga sa banig
sa unang beses na buhus sa paliligu

Magpatining ng poyung
Mamat-da ng ibun na kulasisi
Magdukut ng alimango
Magtangad para makahuli ng bayawak
Magkalut ng ibun sa may tubigan

Magtabi po nunu pag nasa gubat-gubat
Mag pwe sopla pangontra sa bonog
Magpaspas ng dahun ng malunggay sa nabonog
Magsuklay ng pabaliktad pag ikaw ay nabalis
Magsisik-sik ng lubigan sa nasakit na ngipin
Magmol-mol ng luya para umigi ang pa-us
O de kaya magmumug ng tubig na may asin…asos ay nakaaparta? ay de…
Magpahid ng wild flower pagluluwas para de malula
Magtali ng uway sa bayawang para de rin maliyu

Mag bol-les….attanu sila lang ang marunung mag shower anu
Magbabas-an
Magtayong-tong sa upuan
Mag ngisi (iyak…palakat) pag sobra ang kalasingan
Makipag inuman kay Kakka Isid….akaw laban ka? may medal itu sa pagiging mag-iinum
Maglaklak ng tuba…kasamahin aysos weredwed ka pag uwi mu

Magpulut ng uyu o kayakas
Magpahamug ng itlug na netib at ipaiinum sa may de na naiging tilhak o halak
Kalbuhin ang bata na may de na naiging garut sa ulo o bong-got
Mag e papayang hilaw na madagta at igis-gis sa may an-an (akaw hapdi dyableg)

Magtarep-sok
Magsaredsed
Magtalukbung
Magpa epong-epong
Magpa ek-kke
Magpalep-palep-pa
Mag-arimuhan
Mag-abyad ng bisita
at magpakatandang dalaga whaha…aray ku!!

Mag kel-kel o magkilik ng anak
Magpabandiyo pag may padating na bagyu…de nga natutuluy pag minsan
Manlibri ng pamasahe
Makipag atag
Makipagpanantu-an
Makipaghatiran
Mag dispo sa lahat ng matatanda
Mag-ambag sa patay at may pakasal
Magpasabaw sa kapit-bahay
Makipag-bangkay

Mag-almidor ng kumut, kulambu etc.
Mag gantsilyu ng kortina
Magbadbad ng ritasu
Maglala ng banig
Magborda ng punda
Mangolekta ng swalok

Magsuman sa lihiya
Magbibingka
Mag eskabetche
Mag kulunggu
Mag maha blanka
Magpalatuk
Magpalitaw
Mag buding
Mag okoy
Magsinantul
Magpinangat
Mag-ganga ng bunud
Maglaga ng itlug
Mag-ulam ng itlug na pula na madaming kamatis at sibuyas
Mamakyaw ng ilas
Magdaing ng atulay
Mag adobong talung na madami ang hipon saka liputuk
Mag-gisa ng upu na may halung ligo o hokaido
Mag tep-tep ng baguung na munamun

Magpakulut sa Rosie’s Beauty Lane
Bumili ng tetoron sa Anita’s Dry Goods
Mag order ng pitchi-pitchi kay Tita Guding
Magturon kay Ka Magda
Mag hotcake kay Ka Penny
Ng hamborger sa KR
Magpa hot-oil kay Ate Aida Bernardino
Mag usyoso sa mga supil at regaluhan ang kras mu ng lord wally gel binili sa adyangs

Magpa albularyo kay Ati Konsing
Magpaigi ng alahas kay Ka Felix
Mag-long distance kala Ka Gita..at gayahin ang boses ng mga operator…hello dear!!
Magpatahi ng pantalon kay Ka Dando at Ka Tony
Mag order ng miki kala Ate Ellen Cabo
Bumili ng plaka kala Tony Loza…long playing baga o 45 rpm?
Umarkila ng betamax kala Quijano…tapus de mu na isinauli anu
Mag papiktyur kay Arrem…yung may epeks na nasa luub ka ng kopita
Bumili ng almasiga at su-ub kay Inang Siling
Magpa-arkila ng komiks, memoryadu lahat na tauhan sa anak ni Zuma
Magpadiliber ng bulaklak saka liwayway kay Ka Sima
(O ay kasin taas na ng bahay ni Anene ang koleksyon niya)
Mahuli sa pagpasuk sa tanghali sa kapapakinig sa Zimatar!!lahat na bata ginagaya si eng-eng!
Bumili ng arinola kay Ka Puling o de kaya kay Ka Anna
Magpatahi ng blouse kay Ka Tansing

Magpabunut ng ngipin kay Doktor Lopez sa Center
Sa clinic kay Doktor Arthur Angara
Sa ospital kay Dr. & Dra. Edrada
O de kaya para mas mura sa ispiritista na nadistinu sa Dilod
maski na lahat na ngipi ipabunut mu baet
Magpa pedia kay Dra Pag-asa Ranchez
o de kaya jay Dra. Niza Uy-Uyan
Magpachek-up kay Doktor Chua
Magpakiskis kay Doktor Botista
Bumili ng gamut sa Farmacia Amor
Magpatimbang ng kopra kay Mang Oko
Magpagamut ng pasma at lus-lus kay Ka Paul Bihasa
Magpabantun at magpabuga kay Poppo Toring

Magpaturungku kay Ka Benny Sindac
Magpaturu ng Math kay Ka Talyo Hernandez
Ng Industrial Arts kay Mr. Amatorio
Ng koros kay Mr. Galban

Makikikain o makitagilid sa kabarkada…maski lagi na laang dilis saka ligo ang ulam
Mag -umang ng sapatus sa kapatid, sisiksikan ng madaming kork para magkasya…
o ay kaysa bumili pa naman ay mahirap nga ang buhay ay…kayu naman!
Makipag alay lakad na de na nadating sa pupuntahan..ay baka death march na itu
Makipag daran (old style party)

Makipag dagtuan…pinakamalapit na napuntahan sa Tirung..pinakamalayu..Diyerabasin…akaw!
Magpahula ng nawawalang kalabaw sa gabgab
Makipag “box social”yung may payat na friend chicken saka dalwang bilug sa halagang 50 pesos!
Makipagsayawan sa lahat ng barangay…ang sasayaw po ngayun ay yung mga nakasinelas na pula!
Magharana sa Obladi at maglakad pauwi sa Dilod…lapit laang ehe
Mag-cheer ng umaatikabu sa summer basketball league..maski na mabol-onan
ka sa baun na sinigwelas at indian mango na ubud ng asim ay de ka pa rin nahinto sa
kakahiyaw ng syut sa kakampi mong zabali at salaaaa sa kalaban na suklayin…ang ending
babag….pikonan blues.. de na mga nag-iimikan pati mga magkakamag-anak sa Dilod whahaha…
kayu ta po naman ay pinepersonal naman na ninyu!!

Mag-gapu, magkopa,magpaldiya,maglupi,magsuksuk, maghikit,mag-gitas
magbuli at saka pa laang maipagbibili para may pang matrikula na si Tita Lol

Sumali sa beredem…sikat ka pag ikaw ang may hawak ng malaking bumudum tapus ikaw ang kahulian
pag naman magaling ka sa torot-tot ay parang ang pogi mu maski de
Mapiling majoret.. ay ubud ng kinis ng legs mu, ay nakakasilaw, anu nga po Mrs. Cathy Abuan-Go…Mrs. Tanene Concepcion Guerrero

Magmadyong na walang angatan….umaga na uli de pa nauwi
Mamakyaw ng syoktong
Nag-istak ng lambanog
Mag-utang ng kwatro cantos
Mamili ng bote..asos bandang huli lahat na kayu mamimili
Mag sari-sari istor sa susunud na mga araw lahat na kayu magtitinda na lahat
Magbenta ng bote kala Mang Alvin..Daddy ni Marifi
Magregalu ng sartin sa teacher o de kaya rice cooker
Magpa blow-out pag may honor
Magpapiknik sa buong barangay pagdating galing abroad

Bansagan ang mga apilidu..syana kayu….peace po!!

Amatorio-Tabalalang
Baltazar- Dugsu
Buenconsejo-Bongkog
De Leon- Bayawak
Dukha- Dukpaw
Friginal- Atang-ya
Glemao-Kalabing
Gonzales-Labut
Guerrero- Bingi
Gutierrez- Tagiti ay bat kaya de pa ginawa dayidi o de kaya subasku anu
Hermenigildo- 75
Imperial- Agipu
Julio- Bakal
Morada- Kolog (akaw ay ayaw ni Ka Pruden)
Montes- Pang-amyod
Nacino- Ungge
Nortez- Amas
Poblete- Bulati
Querijero- Kalibkib
Ruidera- Pakaskas
Ruzol- Asero
Valenzuela-Kamatis

bwahahahaha huwag po kayu magagalit….katuwaan laang.. arehe!!

sa lahat ng mga nag kat-nig…at nag react ditu….tenk you!!

Topher Gonzales, Kidlat Gonzales, Babes Gonzales, Aileen Mendoza-Amat, Fitz Gerald Sindac, Fe Ritual, Rene Ortomio, Foy Mirandilla,Endek Poblete,Lyn Kuizon-Dukha,Dina Rivera-Daguman,Lading Villas-Bihasa, Amy P. Villas, Eben Tangson, Maring P. Villas, Yolly Friginal-Angara, Nani Amat,Ulysess Castroverde, Enica Bonifacio Pimentel, Ersi Querijero Karl Amatorio, Nekay Fernandez,Raygan Palispis, Joaz Kuizon, Analyn Reopta,Lysander Querijero, Ayie Pimentel, Joel Tecuico, Roy Buen, Ronald Fontanilla, Isa Tan, Riza Pajarillo-del Rosario,Pacing Tolentino,Linda Guerrero-Hernandez, Rory Palispis,Efren Abion, Alan Ibale, Emil Maure, Lolit Dulay, Alfie Namoro, May Lara-Capistrano…wala sana nakalimutan hehehe

Related Posts with Thumbnails

Comments

comments

This entry was posted in Baler, Baler Words, People. Bookmark the permalink.

14 Responses to Ate Donna's Tribute to Baler – Part 2

 1. jek says:

  akaw..kahit de ku naabutan yung iba naiisip ku padin…pa replay da..anduun aku sa ruzol.hehehe

 2. Eaglewings says:

  Aree! ay nagama mo ang buhay baler. Muntik na akong magtatalon at mamalakat sa tuwa ay!

 3. apo ni ka ode says:

  dagdagan ku laang yung mga udyuk sa apilidu….alvarez- uling….alcantara…bulati….bernardino…..sobut…wala lam po mapipikon ha
  talagang ganyan laang hehe

 4. Botyok says:

  Halllaaa ka naaaa inu-uli mu! Ay anu na nga baga po iyung trosu? Are ay sopla. Parang tukuy ku na itu ay si “apu ni ka Ode”.

 5. Botyok says:

  Halllaaa ka naaaa inu-uli mu! Ay anu na nga baga po iyung trosu? Are ay sopla. Parang tukuy ku na itu ay si “apu ni ka Ode”. Ay sinu po baga iyung tina-tawag nilang “Kon-tog at Hapon”? May bagu din sa Imperial….Bus-lug daw. Akaaaaw! ang lupit.

 6. balerian says:

  Akaw ay napakalumit talaga nuung sa Imperial. Sinu na bagang walang habag ang nag-udyuk nuun?

  Bakit yung Ninong ku, “Kolog”, pero Valenzuela, de Morada? Saka sinu na nga baga yung tempuhung?

 7. marie says:

  ay bakit nuung malilit pa tayu sa baler,ang meryeda laang natin ay tubu ng niyug,mag bangi ng saba,akkaw la-ang.

 8. balerian says:

  mas masarap yung bahaw na may kaunting tutung, hehehe.mag-lou ng nga baga iyun, Kid?

 9. kohnek says:

  arre, tanggal ang lungkot ko dito nung mabasa ko, donna saka kidlat, salamat sa pagpost nyo dito.

 10. norie marzan says:

  akkaw ang sayang basahin ng tribute mo ate donna tanggal ang lumbay lalo na’t milya milya ang layo dya-an sa atin.ay kung bakit naman ngay-un ku lang ito nabuksan.

 11. jessa says:

  ang cute po ng tula nyo. I accidentally opened your website. naghahanap po kc q ng mga kmag-anak ko kasi mga taga Baler daw po ang mga Sindac…. kung hindi mo mamasamain, pangarap kong minsan ay makarating jan at makilala ang mga kamag anak o kahit mga kaapelyido ko lang…jan daw po kasi talaga nakatira ang angkan namin, napunta lang kami dito sa bayan ng Sampaloc sa Quezon nung panahon ng Hapon…Slamat po….

 12. mely says:

  napakarami pa lang salita ng balerian na dapat matutunan.more power..

 13. mely says:

  are ako poy natutuwa at nasambit pati ang aming baranggay.lagot ka pati mga alyas nalaman na.nagpapapadyak ako sa tuwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>