Baler Words of the Week

Starting this week I will post two or three Baler words with their description. This is to promote the use of our “puntung Baler” and to prevent the dipuntu invasion happening in our dear old town. So this week’s Baler words are:

Balinuknuk – stiff neck. Ex: Akaw! de aku makalingun, bina balinuknuk aku!
Kurudupdup – very low or wee light. Ex: Wag ka nga lang diyan Ikong, kita lang kita kahit makurudupdup.
Makudup – firewood that’s very hard to light. Ex: Akaw! Hirap pasindihin nitu ay madre kakaw, makudup!

That ends our lesson for the week!

14 thoughts on “Baler Words of the Week”

  1. Maganda iyang bago mong topic, Joseph. Unti-unting kikinang ang kinakalawang na puntu ng ibang matagal nang nag-ebakwet.

    Pwede ku bagang i-post sa ibang forum na per Kidlat/Joseph na byline?

  2. Galing nito Tata Joseph. Aba ay parang binira mo na iyong nakapunta lang sa maynila, ay di na alam kung anu ang kamangsi. Saludo aku rito at are pwedeng magdagdag kahit isa: Lupek – dented sa ingles ay kung may alam kang kasingkahulugan sa salita natin niyan ay di pahingi Otoy. Salamat.

  3. huyyyyy!!!!!! huwag kang nalambeten diyan sa katmun bata ka, at pag nabakli iyang kinakapitan mu, malamang balinuknuk ka pag nauna iyang ulu mu… ibig sabihin, bali ang leeg pag balinuknuk….

Leave a Reply