Mga Larawan ng Inagurasyon ng UP School of Health Sciences – Baler Campus

BubbleShare: Share photosPowered by BubbleShare

I-click lang ang slideshow sa itaas para makita ang mga larawan ng inagurasyon ng UP Manila – School of Helth Sciences Baler Extension Campus noong July 21, 2008 na ginanap sa ASCOT. Ang permanenteng tahanan ng paaralang ito ay sa Reserva, malapit sa planong pagtatayuan ng bagong ospital ng Aurora. Sa kasalukuyan ay nasa ASCOT muna ang paaralan. May mahigit na 50 istudyante ang mga freshmen nila na galing sa Aurora, Quirino, Isabela, Nueva Viscaya at Nueva Ecija.

Leave a Reply