Para sa mga Turista

Medyo tambak ang gawain ng inyong abang lingkod kaya tagyapun muna sa mga posts. Samantala, pagdamutan muna ninyo ang isang magandang slideshow na ito ng mga magagandang lugar ng Aurora. Ito ay gawa ni Ryan ng Aurora Provincial Tourism Office.

2 thoughts on “Para sa mga Turista”

  1. Hi

    I truly like your posted pics. We’re planning to visit Aurora this Jun 12, 2009. I really appreciate your help in giving us places to stay and visit for 3 days. thanks.

  2. We would be please to know if u will have upcoming tour package lineup for second or third wk of September. We are family of 7 planning a 3days/2nites baler getaway.

    Your assistance will be highly appreciated.

Leave a Reply