Maria Dolores Molina

Ma. Dolores Molina

Maria Dolores Molina was the mother of Manuel L. Quezon. She was known to be a true-blue Balerian. Her gravestone was located inside the Baler Church. According to this website, she was a Bulakeña:

Ang Maestrang Mestisa (Ina ni Pangulong Manuel L. Quezon). Si Maria Doloeres Molina, isang guro, ay isang marilag na mestisang Espanyol na isinilang sa san Jose, Bulacan. Ang pag-aasawa sa murang gulang pa lamang at ang maagang pagka balo ang nagging daan upang siya’y manirahan sa Baler, Tayabas. Doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pagtuturo sa isang paaralang para lamang sa mga babae. Sa Baler siya nakatagpo ng isang mangingibig na isang mestiso rin at isang guro sa paaralang publiko. Si Lucio Quezon na hindi taal na tagaroon; ipinanganak siya sa Penafrancia, Paco, Maynila. Kapwa sila may amang mestiso at iang Filipina. Ang una nilang supling ay si Manuel na itinakdang magin pangulo ng bansa at nakilalang Ama Ng Wikang Pambasa. Si Doña Maria ay binawian ng buhay dahil sa sakit na tuberculosis.

Maybe Poppo Olag could shed light to this.

9 thoughts on “Maria Dolores Molina”

  1. HINDE, KABAYAN SI MLQ AY HINDI ANAK NG PARI, MAY UNA SIYANG KAPATID SA NANAY NIYA SI TEODORICO MOLINA TAPOS NAG-ASAWA ULIT SI MA,DOLORES SA TATAY NI MLQ DALAWA ANG NAGING ANAK SI MANUEL MOLINA QUEZON AT PEDRO MOLINA QUEZON………….

  2. Di po nag iisang anak ni Maria Dolores Molina si Pres. Manuel Quezon. Maari nyo makita na Quezon memorial circle na nakasulat dun ang memorya nya sa nag iisa nyang kapatid na si Teodorico Molina.. Maraming salamat po.

  3. kung si Teodorico Molina ay anak ni Maria Dolores Molina sa unang asawa niya bago si Lucio Quezon, bakit Molina hindi apelyido ng ama ang ginamit ni Teodorico?

Leave a Reply