Today

This morning with Else (left) and Donnel (right) at the Museo De Baler, posing with the man. There’s this exhibit there titled “Justice For All” – all about MLQ’s social justice program during his presidency. Lots of great pictures. And I noticed the Museum has updates, i’ll post more pixes later.

This is the first time I used the new image upload feature of blogspot. I’ll see if this can reduce bandwidth on BB. (update: hey they shrunk my picture, i think i’ll use my own server.)

5 thoughts on “Today”

  1. Update sa kalsada sa bunduk? Nanduun sa Baler-Bongabon road, maraming na stranded nuun pang Monday gawa sa 50 kilometers strech of landslides.

  2. ka ganda nga ay, parang coca-cola body de tulad ng maraming Pinay ditu na pagkatapus ng isang taun laang para nang beer ang mga kataw-an gawa ng panay na laang pizza at hamburger. mga tamad na yatang maglutu ng gulay.

Leave a Reply